آن ها شامل عناوین زیر می باشند:

 

  • امنیت : چگونه می توانید مطمئن شوید که پیغام های SOAP از مسیرشان خارج نمی شوند و یا تغییر مسیر نمی دهند؟ چگونه می توانید مطمئن شوید که یک پیغام SOAP توسط مشتری و یا وب سرویس اعلام شده ارسال شده است؟ چگونه می توانید دسترسی به وب سرویس را برای کاربران مشخص، محدود کنید؟ این ها حالاتی برای یکپارچگی ، اطمینان و احراز هویت پیغام هستند و در صورتی که برنامه های توزیع شده ای برای اینترنت می سازید، این ها مفاهیم اصولی می باشند. در اوایل سال 1990 چندین فروشنده ابزارهایی برای ساخت سیستم های توزیع شده یک سازمان عرضه کردند که بعدها نام OASIS یا سازمانی برای پیشرفت استانداردهای اطلاعاتی ساخت یافته شناخته شدند. با پدیدار شدن صنعت های زیر ساخت وب سرویس های اولیه، اعضای OASISبه بررسی این مسائل پرداختند و مشخصات WS-Security را تولید نمودند. مشخصات WS-Security چگونگی محافظت پیغام ارسال شده توسط سرویس های وب را توضیح می دهد. فروشندگانی که با WS-Security سروکار داشتند، پیاده سازی مخصوص به خودشان را عرضه نمودند که با این مشخصات مطابق بود.
  • خط مشی : اگرچه مشخصه های WS-Security چگونگی ارائه امنیت پیشرفته را تعریف می کند، با این حال برنامه نویسان هنوز هم نیاز به نوشتن کدی برای پیاده سازی آن دارند. سرویس های وب ساخته شده توسط برنامه نویسان مختلف اغلب در میزان دقت مکانیزم امنیتی با هم متفاوت می باشند. به عنوان مثال یک وی سرویس ممکن است تنها از یک رمزگذاری نسبتاً ضعیف استفاده کند که به راحتی می توان به آن دست پیدا کرد. یک مشتری که اطلاعات محرمانه را به این سرویس وب ارسال می کندنیاز به امنیت سطح بالایی دارد. این مثالی از خط مشی می باشد. به عنوان مثالی دیگر می توان به کیفیت سرویس و قابلیت اطمینان وب سرویس اشاره کرد. یک وب سرویس می تواند درجه های مختلفی از امنیت ، کیفیت سرویس، قابلیت اطمینان و هزینه برنامه سرویس گیرنده را پیاده سازی کند. برنامه سرویس گیرنده و وب سرویس می تواند در خصوص سطح سرویس مورد استفاده بر مبنای نیازها و هزینه مذاکره کنند. اگرچه برای این مذاکره بایستی وب سرویس و سرویس گرده دارای درک مشترکی از خط مشی های موجودباشند. مشخصه های WS-Security یک مدل همه منظوره و رامری متناظر برای توصیف و برقراری ارتباط با خط مشی های پیاده سازی شده توسط سرویس وب ارائه می کنند.
  • مسیریابی و آدرس دهی : بهتر است یک وب سرویس  بتواند یک درخواست وب سرویس را مجدداً به چندین کامپیوتر سرویس گیرنده ارسال کند. به عنوان مثال ، بیشتر سیستم های توسعه پذیر از تعادل بارگذاری استفاده کی کنند، که در آن درخواست های ارسال شده به یک سرویس دهنده در حقیقت مجدداً توسط سرویس دهنده به کامپیوترهای دیگری هدایت می شوند. سرویس دهنده در حقیقت مجدداً توسط سرویس دهنده به کامپیوترهای دیگری هدایت می شوند. سرویس دهنده می تواند از هرگونه الگوریتمی برای متعادل کردن بارگذاری استفاده کند. مهمترین نکته این است که این هدایت برای سرویس گیرنده ای که درخواست را ارائه کرده است واضح و روشن است و سرویس دهنده ای که درخواست را کنترل می کند بایستی بداند پاسخ هارا به کجا ارسال کند. در صورتیکه مدیر بخواهد برای اجرای تعمیرات، کامپیوتر را خاموش کند باز هم هدایت درخواست های سرویس وب مفید و کارآمد است. درخواست هایی که به این کامپیوتر ارسال می شوند می توانند مجدداً به کامپیوتر متناظر دیگری ارسال شوند. مشخصه های WS-Addressing ، چارچوبی برای مسیردهی درخواست های وب سرویس عرضه می کنند. 
     

اگر دوست داشتید به اشتراگ بگزارید