سرویس های وب SOAP

تفاوت عمده اش با یک برنامه Desktop معمولی این است که پروسه ها از راه دور بر روی سرویس دهنده وب اجرا می شوند. دیدگاه برنامه سرویس گیرندهد از یک وب سرویس ، رابطی است که چندین متد تعریف شده با عنوان متدهای وب ارائه می کند. برنامه سرویس گیرنده با استفاده از پروتکل های استاندارد اینترنت ، درخواست هایی به این متدهای وب ارسال می کند، پارامترها را به فرمت XML ارسال می کند و پاسخ ها را با فرممت XML دریافت می کند. متدهای وب SOAP می توانند داده ها را پرس و جو کرده و تغییر دهند. 


نقش SOAP

SOAP پروتکلی است که توسط برنامه های سرویس گیرنده و برای ارسال درخواست ها و دریافت پاسخ ها از سرویس های وب به کار می رود. SOAP بر مبنای HTTP ساخته شده است. SOAP یک گرامر XML برای تعیین اسامی متدهای وب تعریف می کند، متدهایی که می توانند توسط یک سرویس گیرنده بر روی سرویس وب و برای تعریف پارامترها و مقادیر بازگشتی، و توصیف انواع پارامترها و مقادیر بازگشتی فراخوانی می شوند. زمانی که یک سرویس گیرندهد و یک سرویس وب فواخوانی می کند بایستی متد و پارامترها را با استفاده از این گرامر XML مشخص می کند.

Soap web service


SOAP یک استاندارد صنعتی است. وظیفه آن ارتقای قابلیت همکاری مستقل از بسترها و زیرساخت های نرم افزاری است. قدرت SOAP در سادگی آن است و این حقیقت که SOAP بر مبنای دیگر تکنولوژی های استاندارد صنعتی مثل HTTP و XML می باشد. مشخصات SOAP، چندین مورد را تعریف می کند. برخی از مهم ترین موارد عبارتند از :

  • فرمت یک پیام SOAP
  • چگونگی کدگذاری داده ها
  • چگونگی ارسال پیغام ها
  • چگونگی پردازش پیغام ها

شرح دقیق چگونگی عملکرد SOAP و فرمت داخلی یک پیغام SOAP خارج از حوزه این مطالب آموزش است. شما نیازی به ساخت و فرمت بندی پیغام های SOAP به صورت دستی ندارید زیرا بیشتر ابزارهای برنامه نویسی مثل ویژوال استودیو به صورت خودکار این فرایند را اجرا می کنند.


زبان توصیف سرویس های وب چیست؟

بدنه یک پیغام SOAP، یک سند XML است. زمانی که یک برنامه سرویس گیرنه، یک متد وب را فراخوانی می کند. سرویس دهنده وب انتظار دارد تا سرویس گیرنده از مجموعه مشخصی از تگ ها برای رمزگذاری پارامترهای متد استفاده کند. سرویس گیرندهد چکونه باید بفهمد که از کدام تگ، و یا شماتیک XML استفاده کند؟ پاسخ این است که در زمان درخواست، سرویس وب توصیفی از خودش ارائه می کند، پاسخ وب سرویس ، سند XML دیگری است که سرویس وب را توصیف می کند. این سند با عنوان توصیف وب سرویس شناخته می شود ( Web Service Description ) . شماتیک XML بکار رفته برای این سند استاندارد شده است و زبان توصیف وب سرویس ( WSDL ) نامیده می شود. این توصیف اطلاعات کافی برای یک سرویس گیرنده ارائه می کند تا بتواند یک درخواست SOAP با فرمت قابل درک برای سرویس دهنده وب بسازد. جزئیات WSDL خارج از حوزه ی این آموزش است اما ویژوال استودیو شامل ابزاری است که می تواند WSDL را برای یک وب سرویس تجزیه می کند. سپس ویژوال استودیو با استفاده از این اطلاعات، یک پراکسی تعریف می کند که برنامه سرویس گیرندهد می تواند با استفاده از آن، فراخوانی های متد این کلاس پراکسی را به درخواست های SOAP تبدیل کند. این همان نظریه ای است که در بخش های بعدی به آن می پردازیم.
 

اگر دوست داشتید به اشتراگ بگزارید