ما جهت دسترسی به پایگاه داده (database access) از NHibernate  همراه با Fluent NHibernate استفاده خواهیم کرد. برای نصب این دو پکیج کافیست از طریق Nuget اقدام کنیم. برای این مظور وارد کنسول Nuget می شویم 

Tools -> Library Package Manager -> Package Manager Console

پس از باز شددن پنجره ی کنسول نوگت دستور زیر را تایپ می کنیم

Install-Package FluentNHibernate

طراحی وب سایت خبری
 

پس از آن شروع به نصب می نماید. با توجه به سرعت اینترنت ممکن است این روند کمی طول بکشد


 طراحی سایت خبری

 

وقتی نصب تمام شد پیغام زیر در خط آخر کنسول ظاهر می شود

Added package 'FluentNHibernate.2.0.3' to 'packages.config'
Successfully installed 'FluentNHibernate 2.0.3' to JustBlog

برنامه نویسی اختصاصی وب سایت

برای اطمینان نیز کافیست وارد Reference ها شوید و سه DLL زیر را در انجا مشاهده نمایید

  • FluentNHibernate 
  • NHibernate 
  • Iesi.Collections

/پایان بخش اول گام سوم : آموزش برنامه نویسی وب سایت خبری توسط MVC.Net /

دسترسی به دیگر بخش هاِ آموزش برنامه نویسی وب سایت 

مقدمه 

آموزش برنامه نویسی وب سایت خبری توسط MVC.Net - بخش اول گام اول

آموزش برنامه نویسی وب سایت خبری توسط MVC.Net- بخش اول گام دوم

 

اگر دوست داشتید به اشتراگ بگزارید