رایانش ابری چیست (1 )

رایانش ابری

1395/12/07

رایانش ابری چیست (1 )

رایانش ابری در صنعت به یک شعار تبدیل شده است که برای تبلیغات نرم افزارها و سرویس های شبکه ای متنوعی به کار گرفته شده است بطوریکه همه ی آنها بدرستی در تعریف فنی ابر نمیگنجد