مذاکره

مدیریت

1394/11/18

مذاکره
مذاکره زمانی معنا دارد که یک فرد آنچه را که مورد نیاز شما است در اختیار دارد و شما نیز حاضرید برای بدست آوردن آن چانه زنی کنید و بالعکس.
پیش به سوی موفقیت

مدیریت

1394/11/17

پیش به سوی موفقیت
فروشی واقعا موفقیت آمیز است که در آن هر دو طرف سود ببرند.
حفظ خونسردی در شرایط پرفشار

مدیریت

1394/11/17

حفظ خونسردی در شرایط پرفشار
استرس برای سلامت جمسی بسیار خطرناک میباشد.
مواردی که باعث شکست می شود

مدیریت

1394/11/17

مواردی که باعث شکست می شود
موفقیت های هر فرد با مقیاس نسبی مورد سنجش قرار میگیرد.
شگردهای مفید برای بالا بردن بازدهی جلسات کاری

مدیریت

1394/11/17

شگردهای مفید برای بالا بردن بازدهی جلسات کاری
در مقاله ی پیش رو شگردهایی را برایتن آماده کردیم که استیو جابز در جلسات خود استفاده می کرد.
مشتری مداری به زبان ساده در فروشگاه ها - قسمت اول

مدیریت

1394/11/17

مشتری مداری به زبان ساده در فروشگاه ها - قسمت اول
مواردی که غالبا باعث نارضایتی مشتریان یک «فروشگاه» می شود را در زیر برایتان لیست می کنیم.