گاهی اوقات باید تسلیم شویم

مدیریت

1394/11/04

گاهی اوقات باید تسلیم شویم
شاید فکر کنید نباید هیچوقت ناامید شوید و از تلاش کردن دست بردارید.....
پول و دوستی را از هم جدا کنید

مدیریت

1394/11/04

پول و دوستی را از هم جدا کنید
پول قرض دادن یا قرض گرفتن در بعضی مواقع باعث از بین رفتن دوستی میشود.
نکاتی برای بدست آوردن احترام

مدیریت

1394/11/04

نکاتی برای بدست آوردن احترام
احترام به معنای احساس ارزش و اعتبار برای افراد است و خود فرد آن را به دست می آورد.