مسئولیت اجتماعی شرکت وانیا

مسئولیت اجتماعی شرکت وانیا مسئولیت اجتماعی شرکت وانیا

مسئولیت اجتماعی شرکتی یا به انگلیسی Corporate Social Responsibility مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.مسئولیت اجتماعی از موارد وابسته به سیستم مدیریت تداوم کسب و کار است که به نقش شرکتها در حوزه ی اجتماع می پردازد.

مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که چون شرکت‌ها تاثیر عمده‌ای بر سیستم اجتماعی دارند، لاجرم چگونگی فعالیت آنها باید به‌گونه‌ای باشد که در اثر آن، زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، شرکت‌های مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده‌تر،

شرکت‌ها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر عمل کنند، چون نظامی فرعی، از کل نظام اجتماعی را تشکیل می‌دهند.

این موضوع زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد که توجه کنیم، امروزه برخی از شرکت‌ها از نظر درآمد و تاثیرگذاری از بسیاری از کشورها ثروتمندتر و قوی‌تر شده‌اند. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن‌تر این گونه تعریف شده است: "مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد". وانیا نیز خود را موظف می داند تا این مسئولیت اجتماعی را از تعهدات خود داسته و نسبت به اجتماع مسئولیت پذیر باشد. وانیا نسبت به هر اتفاقی که از سمتش رخ می دهد مسئول است، وانیا یک شهروند مسئول در جامعه ی عزیزمان ایران اسلامی است و نسبت به تمامی قوانین نیز به مانند یک شهروند موظف و مسئول است. وانیا حتی این مسئولیت اجتماعی را در خانواده ی خود نهادینه کرده و به اعضای خود تکلیف می کند تا در برابر مشتریان و عموم مسائل جامعه، نه تنها درک کاملی لز مسائل جامعه ی مدنی داشته باشند بلکه نسبت به آن نیز مسئولیت پذیر باشند.

تعداد بازدید از این مقاله : 5064 مرتبه