انتخاب استراتژی

پس از مشخص کردن هدف های خود و تجزیه و تحلیل هدف های احتمالی طرف مقابل،برای تحقق اهداف،یک استراتژی تدوین نمایید.
استراتژی مذاکره را ساده و انعطاف پذیر انتخاب کنید.

بررسی اهداف 

استراتژی یک سیاست کلی است که برای دست یافتن به اهدافی مشخص تدوین می شود.استراتژی را نباید به جای تاکتیک استفاده کرد، چرا که تاکتیک روش اجرای استراتژی است.
استراتژی که انتخاب می کنید به عوامل مختلفی از جمله شخصیت،شرایط و موضوع مورد مذاکره بستگی دارد. در ارتباط با نوع و موضوع مذاکره افراد گروه را به دقت بررسی کنید و آن افرادی را برای شرکت در جلسه انتخاب کنید که در تحقق اهداف گروه مؤثرترین باشند.


درک نقش افراد

همانطور که هر تیم فوتبال به یک دروازه بان نیاز داره،هر گروه مذاکره کننده نیز برای این که جلسه مذاکره را با موفقیت  به پایان برساند باید نقش های متداول و شناخته شده ای را برای اعضای خود در نظر بگیرد. این نقش ها عبارتند از نقش رهبر،فرد خوب، فرد بد، فرد تند رو  و فرد مستقل یا سوویپر.
نقش های دیگری نیز وجود دارند که شما می توانید متناسب با شرایط مذاکره برای اعضای گروه انتخاب کنید.


ارزیابی نقش ها

لازم است افراد در طول مذاکره نقشی فعال داشته باشند.درباره نقش و مسئولیت هر یک از اعضا تصمیم بگیرید.آیا آنها در شنیدن و دیدن مهارت بیشتری دارند یا در صحبت کردن؟
درون گرا هستند با برون گرا؟(مثلا یک فرد برون گرا می تواند نقش خوب را بهتر ایفا کند.)در تقسیم مسئولیت و نقش ها دقت کنید،چرا که گروه شما باید این توانایی را داشته باشد که به هر حرکت طرف مقابل پاسخ دهد.

اگر دوست داشتید به اشتراگ بگزارید